Stropy

Stropy panelowe

Lekki strop panelowy to przede wszystkim bardzo szybki montaż oraz niska masa własna.

Pustaki stropowe

Płyty stropowe żelbetowe starszej generacji zbrojone górą na duże inwestycje.

Stropy kanałowe

Płyty kanałowe to żelbetowe elementy stropowe z otworami (kanałami) biegnącymi przez ich całą długość, co pozwala na zmniejszenie ciężaru prefabrykatów, przy jednoczesnym zachowaniu zaprojektowanych nośności stropu.

Belka stropowa

Belka stropowa element stanowiący całość stropu dostępna w długościach od 1,5 do 7,8 m.

Nadproża i kształtki

Odpowiednio dobrane nadproża są niezbędnym elementem konstrukcyjnym każdego budynku. Nadproże to umieszczone nad otworem w ścianie wzmocnienie, które może być wykonane z wielu różnych materiałów. Montuje się je równolegle do progu lub parapetu. Jego zadanie polega na przenoszeniu obciążenia znad otworu na sąsiednie mury. Dzięki temu konstrukcja pozostaje wyważona i zmniejsza się ryzyko zawalenia.